გთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობას:

ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი დაცვის უზრუნველყოფა

V.I.P. პერსონების მიღება - გაცილება (ტრანსპორტითა და პირადი დაცვით უზრუნველყოფა);

მასობრივი კულტურული და სპორტული ღონისძიებების დაცვით უზრუნველყოფა;

საცხოვრებელი სახლების (აგარაკების), სამრეწველო საწარმოების, ტერმინალების, ოფისების, სასაწყობო მეურნეობების და სხვა სახის ობიექტების დაცვით უზრუნველყოფა;

ფულადი სახსრების, მატერიალური ფასეულობების, ფასიანი ქაღალდების უსაფრთხო გადაადგილება;

დაცვითი, და სახანძრო სიგნალიზაციის დაპროექტება – მონტაჟი;

ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების დაპროექტება – მონტაჟი;

ცენტრალური სამეთვალყურეო პულტი და არსებული ობიექტების მონიტორინგი.

მობილური დახმარების ჯგუფების უზრუნველყოფა საქართველოს ტერიტორიაზე.

(Visited 1 462 times, 2 visits today)